ΤΙΜΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

Ολες οι προσφορές πήραν ολιγοήμερη παράταση!!!

 

Προσφορά  άμεσης εγγραφής!!!

 
Α1, A2 και Β1 σε 8 μήνες
αρχική τιμή 680 → 460€ συνολικό ετήσιο κόστος

 
 
B2 Intermedio σε 8 μήνες
αρχική τιμή 720€ → 544€ συνολικό ετήσιο κόστος

 
 
C1 Avanzado σε 8 μήνες
αρχική τιμή 960€ 780€ συνολικό ετήσιο κόστος

  
 
C2 Superior σε 8 μήνες
αρχική τιμή 960€ 780€ συνολικό ετήσιο κόστος