ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ DELE 2017
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΠΤΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Β1 - INICIAL

13 Μαΐου

14 Ιουλίου

13 Oκτωβρίου

25 Νοεμβρίου

Οι προφορικές εξετάσεις Μαΐου και Νοεμβρίου θα διεξάγονται την εβδομάδα μετά τις γραπτές εξετάσεις. Στις υπόλοιπες εξεταστικές τις ίδιες μέρες με τις γραπτές.

110 €

από 10 Ιανουαρίου έως 29 Μαρτίου

από 10 Ιανουαρίου έως 24 Μαΐου

από 10 Ιανουαρίου έως 30 Αυγούστου

από 10 Ιανουαρίου έως 11 Οκτωβρίου

B2 - INTERMEDIO

13 Μαΐου

14 Ιουλίου

13 Oκτωβρίου

25 Νοεμβρίου

Οι προφορικές εξετάσεις Μαΐου και Νοεμβρίου θα διεξάγονται την εβδομάδα μετά τις γραπτές εξετάσεις. Στις υπόλοιπες εξεταστικές τις ίδιες μέρες με τις γραπτές. 125 €

από 10 Ιανουαρίου έως 29 Μαρτίου

από 10 Ιανουαρίου έως 24 Μαΐου

από 10 Ιανουαρίου έως 30 Αυγούστου

από 10 Ιανουαρίου έως 11 Οκτωβρίου

C2 - SUPERIOR

 13 Μαΐου

25 Νοεμβρίου

Οι προφορικές εξετάσεις  θα διεξάγονται την εβδομάδα μετά τις γραπτές εξετάσεις. 145 €

από 10 Ιανουαρίου έως 29 Μαρτίου

από 10 Ιανουαρίου έως 11 Οκτωβρίου